Chúng tôi tại Yeugym.com cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau từ bạn:

 • Thông tin liên hệ (tên, địa chỉ email, số điện thoại)
 • Thông tin tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu)
 • Dữ liệu sử dụng trang web (lịch sử truy cập, địa chỉ IP, loại trình duyệt)

2. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi
 • Xử lý giao dịch thanh toán
 • Gửi thông tin quảng cáo và cập nhật
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng
 • Đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ khách hàng

3. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Để tuân thủ pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
 • Để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi
 • Để thực hiện giao dịch mà bạn đã đồng ý

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo, và chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.

5. Quyền Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Bạn cũng có quyền từ chối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

7. Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

 • Email: yeugym.work@gmail.com
 • Địa chỉ: Số 3 Tôn Thất Thuyết – Cầu Giấy – Hà Nội